Vuosikokous 19.3.2019

18.01.2019

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n

Vuosikokous 19. maaliskuuta 2019

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään tiistaina 19. maaliskuuta 2019 klo 18.30 alkaen Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa,os. Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Kokouksessa nimetään myös kennelpiirin ehdokkaat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä Kennelliiton valtuuston jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2020-2022, sekä kennelpiirin edustaja Kennelliiton yleiskokoukseen 2019.

Helsingin Seudun kennelpiiri ry

Hallitus

Valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 17.30 ja lopetetaan klo 18.15.

Myöhästyneinä esitettyjä valtakirjoja ei voida hyväksyä. Valtakirjojen allekirjoittajina on oltava yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat, jotka on määritelty yhdistyksen säännöissä.

Jokaisella piirin jäsenyhdistyksellä on kokouksessa kennelpiirin sääntöjen 22. pykälän mukaan yksi ääni kutakin yhdistykseen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20‐lukua kohti, Kuitenkin enintään 5 ääntä.  Yhdistystä voi kokouksessa edustaa vain yksi valtuutettu edustaja.

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet: Matti Koivu, Anu Heikkinen, Jaakko Stenroos ja Krista Wester.

Henkilövalinta‐asioissa suositetaan yhteydenottoa vaalitoimikuntaan, jonka muodostavat Jaakko Stenroos (ulla.jaska@kolumbus.fi) ja Pirkko Bellaoui (pbellaoui@gmail.com).

Asialistalle haluttavat asiat on toimitettava piirin sihteerille 19.2.2019 mennessä.

Kokousmateriaali lähetetään postitse jäsenyhdistysten sihteereille helmikuun lopulla.