Piirinmestaruuskilpailut

2018
​Tokon piirinmestaruuskoe pidettiin sunnuntaina 16.9.2018 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. 
Piirinmestaruuden voitti Mari Leiviskä ja bordercollie Tending Panther. Toiseksi sijoittui Angelica Leiman ja australiankelpie Cefeus Wonderful Ylva II ja kolmanneksi Katri Ristimäki ja bordercollie Tronic Yump Yump.
Joukkuekilpailu voitti Hakunilan Koiraharrastajien joukkue 2, toiseksi tuli Hakunilan Seudun Koiraharrastajien joukkue 1 ja kolmanneksi AgiToko Dogs ry:n joukkue Mustat.

2017​
Toko-piirinmestaruuskilpailut 2017 pidettiin sunnuntaina 17.9.2017 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa.

Piirinmestaruuden voitti Katri Ristimäki ja bordercollie Tronic Yump Yump. Toiseksi sijoittui Angelica Leiman ja australiankelpie Cefeus Wonderful Ylva II ja kolmanneksi Sanna Tiilikainen ja bordercollie Cabaroo Keen-Eye Annie.

Joukkuekilpailun voitti Hakunilan Seudun Koiraharrastajien joukkue, toiseksi tuli Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n  joukkue ja kolmanneksi AgiToko Dogs ry.

​Paljon onnea kaikille!

2016
Toko-piirinmestaruuskilpailut 2016 pidettiin sunnuntaina 21.8.2016 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa.

Piirinmestaruuden uusi Tiltu Antikainen ja bordercollie Candyman. Toiseksi sijoittui Angelica Leiman ja australiankelpie Cefeus Wonderful Ylva II ja kolmanneksi Mirjami Mattila ja belgianpaimenkoira malinois Adofau Wallaby.

Joukkuekilpailun voitti Hakunilan Seudun Koiraharrastajien joukkue 1, toiseksi tuli AgiToko Dogs ry:n joukkue ja kolmanneksi Hakunilan Seudun Koiraharrastajien joukkue 2.

​Onnittelut kaikille!

2015
Toko-piirinmestaruuskilpailut 2015 pidettiin sunnuntaina 23.8.2015 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa.

Piirinmestaruuden voitti Tiltu Antikainen ja bordercollie Candyman. Toiseksi sijoittui Maarit Hellman ja bordercollie Stjerne ja kolmanneksi Sanna Tiilikainen ja bordercollie Cabaroo Keen-Eye Annie.

Joukkuekilpailun voitti Hakunilan Seudun Koiraharrastajat, toiseksi tuli AgiToko Dogs ry ja kolmanneksi Hakunilan Seudun Koiraharrastajien joukkue 2.

Helsingin seudun kennelpiirin rally-tokon piirinmestaruussäännöt

Kilpailun järjestää kennelpiirin jäsenyhdistys. Kilpailu järjestetään virallisen rally-tokokilpailun yhteydessä. Kilpailun osallistujamäärää voidaan rajoittaa, jolloin etusijalla ovat piirinmestaruudesta kilpailevat koirakot. Osallistujamääriä voidaan rajoittaa myös muissa kilpailuluokissa, jolloin etusija on joukkuekilpailuun osallistuvilla koirilla. Muutoin osallistumisoikeuden määrää ilmoittautumisjärjestys.

OSALLISTUMISOIKEUS

Osallistumisoikeus on sekä puhdas- että sekarotuisilla koirilla.

YKSILÖKILPAILUN OSALLISTUMISOIKEUS

Osallistujan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen tai Helsingin seudun kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruuskilpailuihin osallistuvien tulee asua vakituisesti Helsingin seudun kennelpiirin alueella. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Asumistilanne määräytyy kilpailun viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin mestaruudesta vuosittain.

JOUKKUEKILPAILUN OSALLISTUMISOIKEUS

Joukkuekilpailuun voivat osallistua Helsingin seudun kennelpiirin jäsenyhdistysten ja piirin alueelle rekisteröityjen rotujärjestöjen joukkueet ja edustajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäseniä. Ohjaaja voi olla vain yhdessä joukkueessa, mutta voi ohjata samassa joukkueessa useampaa koiraa. Muuten piirinmestaruuskilpailussa noudatetaan Suomen Kennelliiton antamia sääntöjä ja piirinmestaruuskilpailuiden järjestämisohjeita. Kennelpiiri tukee piirinmestaruuskilpailun järjestämistä sääntöjensä mukaan.

YKSILÖKILPAILU

Koirakohtainen piirinmestaruus ratkaistaan korkeimmassa kansallisessa luokassa (mestariluokka). Tuloksen on oltava hyväksytty. Korkeimmassa luokassa voidaan arvostella korkeintaan kilpailuohjeen mukainen enimmäismäärä koirakoita (60). Edellisellä piirinmestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan tuloksistaan riippumatta. Mikäli luokkaan ilmoittautuu enemmän koirakoita, karsinta suoritetaan laittamalla osallistumaan oikeutetut koirat paremmuusjärjestykseen hyväksyttyjen tulosten keskiarvon perusteella. Paremmuusjärjestys ratkaistaan piirinmestaruuskilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää edeltävän vuoden ajalta saatujen hyväksyttyjen tulosten keskiarvon perusteella. Keskiarvoa laskettaessa otetaan huomioon kolme korkeinta mestariluokan tulosta. Jos näiden tulosten perusteella kilpailuluokkaan jää paikkoja, täytetään koirilla, joilla on kilpailuoikeus ko. luokkaan, mutta ei tulosta ko. luokasta, karsintaperusteena edellisen luokan (VOI) mukainen korkein pistemäärä piirinmestaruuskilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää edeltävän vuoden ajalta.

JOUKKUEKILPAILU

Kilpailussa voidaan järjestää myös epävirallinen joukkuekilpailu. Joukkueessa voi olla enintään 5 koiraa, ja joukkue voi muodostua kahdesta mestariluokan ja/tai voittajaluokan koirakosta sekä kolmesta avoimen ja/tai alokasluokan koirakosta. Minimivaatimus joukkueeksi on kaksi alokas- tai avoimen luokan koiraa ja yksi voittajaluokan tai mestariluokan koira. Joukkueella voi olla kaksi varakoiraa, joista yksi alempiin luokkiin ja yksi ylempiin luokkiin. Kaikki koirakot tulee nimetä ilmoittautumisen yhteydessä.

 Joukkuetulos muodostuu kahdesta alokas- tai avoimen luokan tuloksesta ja yhdestä voittaja- tai mestariluokan tuloksesta. Tuloksien mennessä tasan paras VOI- tai MES -luokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden. Niidenkin mennessä tasan ratkaisee paras ALO- tai AVO -luokan tulos.

Karsintaa käytetään, jos kaikki ilmoittautuneet joukkueet eivät mahdu mukaan kilpailuun. Joukkuepaikat täytetään joukkueiden karsintapistejärjestyksessä, kunnes kilpailuluokkien enimmäiskoiramäärät ovat täynnä. Yhdistysten joukkueet saavat paikan karsintapistejärjestyksessä siten, että jokaisen yhdistyksen suurimmalla pistemäärällä oleva joukkue otetaan mukaan ensin. Laskentaan huomioidaan kunkin joukkuekoirakon paras tulos kolmen viimeisimmän kilpailun ajalta kilpailuluokasta riippumatta. Joukkueen kolme parasta tulosta lasketaan yhteen joukkueen kokonaiskarsintapisteiksi.

Esimerkki: Joukkueessa on 5 koirakkoa, joiden 3 viimeisintä tulosta ovat:

1.       MES0, MES80, VOI78

2.       VOI88, VOI70, VOI-

3.       AVO85, AVO0, ALO90

4.       ALO98, ALO80, ALO0

5.       ei vielä kisannut

Näistä poimitaan kunkin parhaat tulokset MES80, VOI88, ALO90, ALO98, joista 3 parasta lasketaan yhteen 88 + 90 + 98 = joukkueen karsintapisteet ovat 276.

Mikäli joukkue on vajaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joukkue tai joukkueen jäsenet eivät voi osallistua kilpailuun. Mikäli joukkueesta tulee ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen vajaa poissaolojen vuoksi, vajaaksi jäänyt joukkue ei osallistu joukkuekilpailuun, mutta joukkueen jäsenet saavat osallistua kilpailuun omissa kilpailuluokissaan ja saavat virallisen tuloksen.

Säännöt on hyväksytty tottelevaisuusjaoston esityksestä Helsingin Seudun kennelpiirin hallituksessa 21.11.2017