Tiedotetoimikunta

TIEDOTTEEN TOIMITUS

Päätoimittaja Pirkko-Liisa Marttinen (tiedote@hskp.net)

Vastaava päätoimittaja Timo Hänninen

Toimitussihteerit Pirkko Bellaoui, Outi Heikkilä-Toni, Pia Kivistö, Erika Paqvalin-Skurnik

Taitto Jaana Repo